ทิศทาง สพฐ. ปี 2555
วันที่เขียน: 22/01/2555
บประมาณปี 2555 ยังเหลืออีกสองขั้นตอนจึงจะจบสิ้นกระบวนการอนุมัติงบประมาณ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ และการทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 มกราคม 2555 นี้ จากนั้นงบประมาณก็คงจะจัดสรรได้ในราวกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2555 สพฐ.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการดังนี้ วิสัยทัศน์ “ สพฐ. เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่า ค่าเฉลี่ยของโลก เข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 ” (ปรับ คำว่า สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ออก และใช้คำว่า เข้าสู่มาตรฐานสากล แทน) พันธกิจ “พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภ  อ่านต่อ...


ไฟเขียวร.ร.ดังขยายที่นั่งไม่เกิน 50 คน
วันที่เขียน: 22/01/2555
ย้ำรับเด็กเก่งแค่รอบเดียว จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในโรงอาหาร ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้เตรียมการเรื่องการรับนักเรียนระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีกา  อ่านต่อ...
ความคืบหน้าเงิน "ตกเบิกวิทยฐานะ"
วันที่เขียน: 22/01/2555
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ได้เปิดเผยผ่านคอลัมน์ "จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1/2555 (18/01/2555)" เกี่ยวกับการตกเบิกเงินวิทยฐานะของครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะดังนี้ สำหรับเรื่องวิทยฐานะของคุณครูที่ได้รับ คำสั่ง 1 ตุลาคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554 คงได้รับตกเบิก ต  อ่านต่อ...
ข่าวอื่นๆ...
ชี้ซื้อแท็บเล็ตถูกคุณภาพนักเรียนแย่22/01/2555
เตรียมประชุมนัดแรกเร่งรัด "ครูพันธุ์ใหม่"22/01/2555
ลั่นหยุดคอรัปชันขายตำแหน่ง-ฝากเด็ก21/01/2555
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่เขียน: 22/01/2555
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ทุกวันนี้คำว่า "เว็บไซต์ โซเชียล เน็ตเวิร์ก" หรือ "เครือข่ายสังคมออนไลน์" ไม่ใช่คำใหม่ในสังคมอีกแล้ว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้โลกปัจจุบันกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนไปแล้ว ทว่า การเข้ามาของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เป็นเสมือน "ดาบสองคม" ที่มีทั้งด้านดี และด้านเสีย ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษแก่ตัวเอง ในด้านการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวัน "โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ครูผู้สอน และนักเรียนใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเวลาที่อยู่ในห้องเรียน ดังเช่นที่ "คณะกรรมการด้านการศึกษา" ของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐฯ เพิ่งจะมีมติไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ในการเ  อ่านต่อ...


ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
วันที่เขียน: 22/01/2555
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึงการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางของระบบการ สื่อสารและอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนใน เว็บไซต์ ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบ ปฏิสัมพันธ์  อ่านต่อ...
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วันที่เขียน: 22/01/2555
มื่อกล่าวถึงคำว่า “คุณภาพ” ก็ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหรือชี้ตัววัดประสิทธิภาพ ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราคาดหมายสิ่งที่เราต้องการจะวัด ว่ามีคุณภาพเพียงใด ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราขับรถตามรถคันหน้าที่มีสภาพ บุบบิบ ปุปุ ปะปะ หลายแห่ง แถมที่ท้ายรถยังมีข้อความว่า “นักรบย่อม  อ่านต่อ...
บทความอื่นๆ...
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0 22/01/2555
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล22/01/2555
ระบบการพัฒนาอาชีพครู 22/01/2555